ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2567 หัวข้อ พิเศษ "วิชิต ฮีลใจ ใจฟู"  "เที่ยว กับ พ่อ" เชิงเงินรางวัลกว่า 45,000.-บาท  ขยายเวลาถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567   สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 076-525100  ต่อ 132 , 136 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามลิ้งค์   ประกาศประกวดภาพถ่ายฯ.pdf