สถานีวิทยุเครือข่าย

สถานีวิทยุเสียงสามยอด ภูเก็ต ระบบ FM95