วันปากกาลูกลื่นสากล 10 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นวันที่รำลึกถึงอุปกรณ์การเขียนที่มีประโยชน์และเฉลิมฉลองวันครบรอบการยื่นจดสิทธิบัตร วันที่ 10 มิถุนายน 1943 หรือ พ.ศ.2486 โดยสองพี่น้อง Laszlo และ Gyorgy Biro

          ก่อนปี 1943 ใครก็ตามที่ต้องการเขียนจดหมายหรือเขียนโน้ตบนกระดาษให้ใช้ปากกาหมึกซึมหรือดินสอ ปัจจุบันปากกาลูกลื่นกลายเป็นเครื่องมือขีดเขียนที่โดดเด่นและพัฒนาให้เป็นทางเลือกที่สะดวกกว่า เชื่อถือมากกว่าปากกาขนนกและปากกาหมึกซึม ซึ่งเป็นการปฏิวัติจำนวนการเขียนจดหมายและการดำเนินธุรกิจ

          Gyorgy Biro สนใจในการวาดภาพและประติมากรรมด้วย ครั้งหนึ่ง เมื่อทำงานกับลูกบอลเล็กๆ หลายลูก เขาทำขวดหมึกหกโดยไม่ได้ตั้งใจ การดูลูกบอลลากหมึกไปทั่วโต๊ะทำให้เขาเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์ของเขาปากกาลูกลื่นลูกแรกของเขาบรรจุลูกบอลขนาดใหญ่ ต่อมาเขาได้ลดขนาดของลูกบอลลงเพื่อให้สามารถใช้ปากกาในการเขียนได้ ด้วยการความร่วมมือกับ Laszlo น้องชายของเขา

https://dailynewshungary.com/who-invented-the-ballpoint-pen-of-course-hungarian-laszlo-jozsef-biro/

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3

https://www.nationaldaycalendar.com/national-day/national-ballpoint-pen-day-june-10