งามสิริ สรรพางค์ สะอางโฉม
เทพประโคม พระเกียรติยศ จรดหล้า
งามพระราชจริยวัตร รัตนา
พระสุทิดา ราชินี มิ่งศรีไทย

    ตามเสด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทั่วทุกแห่ง
หนาว,ร้อน,แล้ง ลำบาก ยากเพียงไหน
มิทรงหวั่น กี่ดินแดน จะแสนไกล
เสด็จไป ดับทุกข์ร้อน ให้ผ่อนคลาย

    สี่สิบหก พรรษา อาเศียรวาท
ทรงเป็นมิ่ง ขวัญชาติ พิลาสฉาย
ราษฎร์จุดเทียน ทุกเขตคาม งามเพริศพราย
พระพรถวาย แด่พระองค์..ทรงพระเจริญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บทร้อยกรองถวาย โดย นายสมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์  (ร้อยกรองถวาย)  ๓ มิ.ย.๖๗