ธ ทรงเป็น"นักดนตรี"..ที่ยิ่งใหญ่"

***************

ดนตรีไทยเอกลักษณ์สมศักดิ์ศรี

เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยทั้งผอง

เคยคู่บ้านคู่เมืองเคยเรืองรอง

เกือบจะต้อง สิ้นไปไม่ได้ฟัง


เพราะขาดคนสนใจเหมือนไร้หลัก

จึงชะงัก เงียบอยู่ดูสิ้นหวัง

กลับมีมนต์ดนตรีอันจีรัง

ธ เสริมส่ง จริงจังจึงกังวาน


ทรงรอบรู้เรื่องดนตรีทุกประเภท

ทั้งไทยเทศ แจ้วจำเรียงเสียงขับขาน

ทุกกระบวนเจนจบประสบการณ์

วรรณสังคีต มาตรฐานการดนตรี


ด้วยทรงมีปรีชาชาญเกินขานไข

บทเพลงไทย นิพนธ์เหมาะเพราะเหลือที่

เพลงเต่าเห่ นางนาคหลายหลากมี

กล่อมฤดี เสียงทิพย์ลอยลิบมา


บรรเลงเพลง บรรโลมขวัญอันบรรเจิด

กล่อมจิตเกิด เริงรมย์สมคุณค่า

ทั้งซอด้วง ซอสามสาย ร่ายลือชา

ระนาดเอก มีลีลาน่าชื่นชม


ทรงขับร้องเพลงไทยได้ไพเราะ

เสียงเสนาะ กังวานบรรสานสม

เยาวชนทุกระดับกลับนิยม

ใฝ่อบรม เบิกวิถี..ดนตรีไทย


เรื่องดนตรีใช่จะมี แต่สนุก

ใช้เปลื้องทุกข์ ชีวันพลันสดใส

รักษาโรค ด้วยดนตรีไม่มีภัย

ทรงแนะให้ ทดลองทำตามตำรา


ธ ทรงเป็น"นักดนตรี"..ที่ยิ่งใหญ่

เกียรติเกริกไกร ก้องรัฐจรัสหล้า

ทรงเดินตามรอยบาทราชบิดา

ปวงประชา ชูเชิดเทิดพระนาม


ทรงพระยศรจเรข "พลเอกหญิง"

พระคือมิ่งนารีศรีสยาม

อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์เปรื่องปราดงาม

ประสาทความรู้ให้..เหล่านายร้อย


ทรงเป็นปราชญ์ราชบัณฑิตวิทย์และศิลป์

เอกทางจินตนาการ กลั่นกรองถ้อย

พหูสูตล้ำเลิศเด่นเพริศพร้อย

จำหลักรอย สืบศักดิ์ศรีดนตรีไทย


ทรงเป็นองค์อุปนายิกา..แห่งกาชาด

ปลดปลื้องราษฎร์ หลีกร้างห่างเจ็บไข้

กรมสมเด็จพระเทพรัตนคือฉัตรชัย

พระเกียรติไกรเกริกหล้าบารมี


หกสิบเก้าพรรษาอาเศียรวาท

กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทจรัสศรี

พระชนม์ยืนชื่นพระขวัญยิ่งนานปี

พระคือรัตนนารี..จักรีวงศ์.

*************


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุเสียงสามยอด กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

นายสมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ (ร้อยกรองถวาย)

PUNYAVEE ADMIN